Tijd voor herziening?

30 mei 2008
 

Een nadere analyse van het huurrecht voor bedrijfsruimte.

Het is goed geweest dat het sterk verouderde huurrecht in 2003 is herzien en integraal is aangepast. Het huurrecht bedrijfruimte is echter niet enorm gewijzigd. Afwijkingen ten opzichte van het verleden is men uit de weg gegaan en waren (waarschijnlijk) politiek niet haalbaar. De wijzigingen die wel zijn doorgevoerd blijken niet altijd even gelukkig en zijn soms onlogisch.

 

 Hierbij vindt u het artikel uit het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte