The next generation law firm

11 april 2017
 

In 2016 heeft Lexence zich aangesloten bij het Charter Talent naar de Top. Onder dit initiatief werkt Lexence aan drie vraagstukken: meer vrouwelijk talent in de top, het verkleinen van de kloof tussen generaties en het aantrekken van toptalenten. In de nieuwsbrief van oktober vertelde HR-manager Noor van Genugten al meer over de target om meer vrouwelijk talent naar de top te krijgen. In dit atikel meer nieuws over het verkleinen van de generatiekloof.

 

Onderweg naar een future-proof kantoor
Elke generatie is anders opgegroeid en heeft daardoor unieke gedrags- en denkpatronen. Samen met The Young Workforce gaat Lexence aan de slag om de krachten van de verschillende generaties te bundelen. Middels een zogenaamd drietrapsracket wordt getracht om op de lange termijn meer vrouwelijk talent naar de top te krijgen, meer synergetische samenwerking tussen generaties te creëren, alsmede toptalent aan te trekken en te behouden. Alle niveaus uit de organisatie worden betrokken bij dit project, inclusief de partnergroep, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de Generatie Y. Door de dialoog aan te gaan tussen de generaties creëren we vernieuwing en vervangen we oude structuren.

 

The next step
In de komende maanden gaat Lexence hard aan de slag met de verschillende generaties om te achterhalen welke verbeterpunten er zijn, hoe we deze kloven kunnen verkleinen en hoe we deze verschillen kunnen benutten. In de volgende nieuwsbrief gaan we dieper in op de resultaten, concrete acties en vervolgstappen. Op naar een future-proof kantoor!​