The Good, the Bad and the Early en de Flex BV

27 september 2012
 

Een aandeelhoudersovereenkomst tussen (bij voorbeeld) een participatiemaatschappij en andere aandeelhouders bevat doorgaans een ‘good/bad/early leaver’- regeling. Dit houdt in dat de andere aandeelhouder zijn aandelen moet aanbieden als hij niet meer (economisch) bij de vennootschap is betrokken. Hierbij valt met name te denken aan ontslag van de betreffende aandeelhouder als werknemer/directeur, maar bijvoorbeeld ook aan faillissement. Onder de Flex B.V.- wetgeving wordt het mogelijk om een verplichting tot aanbieding en overdracht van aandelen ook in de statuten op te nemen.

 

In het hier bijgevoegde artikel worden de huidige regeling en de veranderingen ten gevolge van de Flex B.V. voor u uiteengezet.