Terugblik op PROVADA-seminar

6 juli 2017
 

Op 1 juni jl. heeft Lexence in het kader van de PROVADA een ochtendseminar gegeven over de nieuwe Omgevingswet. In het Rosarium in Amsterdam werden zo'n 80 genodigden bijgepraat over het onderwerp 'De nieuwe Omgevingswet: mooie beloftes, maar wat houdt het in de praktijk in?'.

Op dit moment is de verwachting dat de Omgevingswet in 2019 in werking treedt. Er zullen belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de wijze waarop in planologisch opzicht met de inrichting van een ruimte wordt omgegaan. Ook in het ontwikkelingsproces - de voorbereiding, planologische borging en uitvoering van projecten - zullen fundamentele wijzigingen plaatsvinden.

De wetgever belooft met de nieuwe Omgevingswet meer integraliteit en flexibiliteit, waarbij door minder regels meer ruimte moet ontstaan voor ruimtelijke ontwikkelingen. Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over het doorschuiven van onderzoekslasten naar de uitvoeringsfase en het verminderen van administratieve lasten door een wijziging in de systematiek van de vergunning voor bouwactiviteiten. Mooie beloftes, maar wat gaat dit in de praktijk inhouden voor marktpartijen zoals vastgoedeigenaren en ontwikkelaars? En waar liggen de kansen?

Deze vragen werden tijdens het seminar in twee delen behandeld: eerst vanuit het perspectief van het omgevingsplan en vervolgens vanuit het perspectief van de omgevingsvergunning. Vanuit beide perspectieven werden de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten ten opzichte van de huidige situatie besproken. Na afloop vond een geanimeerde discussie met de zaal plaats, waarbij onder andere werd gesproken over de kansen en de noodzaak van het nu al voorsorteren op de nieuwe wet.

Wilt u volgend jaar ook graag een uitnodiging ontvangen voor het PROVADA-seminar? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor een InCompany cursus over de nieuwe Omgevingswet? Neem dan contact op met Michael Klijnstra (m.klijnstra@lexence.com of +31 20 5736 736).