Staat het opdrachtgevers vrij de aannemingsovereenkomst eenzijdig te beëindigen door ontbinding?

12 september 2011
 
De ondergetekenden, mr. W. ten Cate, lid-jurist van het College van Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, R. Wilken en ir. P. de jong, beiden lid-deskundige van het College van Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zijn door de voorzitter van deze Raad overeenkomstig de statuten van de Raad benoemd tot scheidslieden in dit geschil. De ondergetekenden hebben hun benoeming schriftelijk aanvaard. De voorzitter heeft verlof verleend tot behandeling als spoedgeschil. Bij brief d.d. 23 juni 2011 is van, een en ander mededeling gedaan aan partijen. Overeenkomstig de statuten van de Raad is aan het scheidsgerecht toegevoegd mr. J.A. Liewes, secretaris van de Raad.
In dit artikel in Bouwrecht, 12-09-2011, behandelt Marc Houweling
'Staat het opdrachtgevers vrij de aannemingsovereenkomst eenzijdig te beëindigen door ontbinding?'