Splitsen van bouwplannen

22 augustus 2013
 

In ROmagazine bespreken advocaten van Lexence actuele jurisprudentie op het gebied van omgevingsrecht. In deze aflevering door Michael Klijnstra, opnieuw aandacht voor het 'creatief' gebruik van vergunningvrije bouwmogelijkheden en het veranderen van het toegestane gebruik van bouwwerken onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).