Soepele uitleg wachttermijn bij opzegging op grond van dringend eigen gebruik

5 september 2009
 

Art. 7:296 lid 2 BW bepaalt - kort gezegd - dat een opzegging op grond van dringend eigen gebruik niet toewijsbaar is indien de verhuurder rechtsopvolger is van de vorige verhuurder en de opzegging is geschied binnen drie jaar na rechtsopvolging.

 

Over de hantering van deze wachttermijn van drie jaar is in diverse uitspraken aan de orde geweest.

 

Het hierbij gevoegde artikel van Liesbeth den Engelsman werd gepubliceerd in het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte.