Integratie activiteiten Solectron in Flextronics

11 juni 2008
 

Floor Damen en Mark Keuss hebben Flextronics bijgestaan bij de integratie van Solectron Nederland B.V. in het Flextronics-concern.

 

Na de wereldwijde overname van Solectron door Flextronics is besloten om de Nederlandse Solectron activiteiten te integreren in Flextronics. Bij deze reorganisatie waren circa 350 werknemers gemoeid.

 

Floor en Mark waren betrokken bij de advisering van het bestuur van Flextronics en bij de feitelijke uitvoering van de integratie. In dat kader voerden zij in nauwe samenwerking met Flextronics overleg met de ondernemingsraad inzake de adviesprocedure ex artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden. Bovendien assisteerden zij Flextronics bij het verrichten van de melding in het kader van de Wet melding collectief ontslag, onderhandelingen met vakorganisaties en bij de feitelijke beeindiging van de arbeidsovereenkomsten.