Selectie arresten vastgoed 2009

15 februari 2010
 
In 2009 heeft de Hoge Raad een aantal belangrijke arresten gewezen voor de vastgoedpraktijk.
 
Allereerst wordt een tweetal arresten besproken over de (beschermde) positie van de beslaglegger en de koper die de koopovereenkomst heeft ingeschreven bij het kadaster. Vervolgens komen aan de orde een aantal voor de huurrechtpraktijk van belang zijnde uitspraken en uitspraken waarbij de vraag centraal staat of de overheid onrechtmatig heeft gehandeld. Tot besluit staan we nog kort stil bij het Wetsvoorstel inzake gemeentelijke inmenging bij V.v.E.’s en het Wetsvoorstel Kraken en Leegstand.
 
Jan Hockx en Martin Guérand schreven het hierbij gevoegde artikel dat werd gepubliceerd in Castgoed Fiscaal & Civiel van februari 2010.