Schorsing strafrechtelijke verdenking voor rekening werknemer

11 maart 2013
 

Uitgangspunt is dat een schorsing of non-actiefstelling in beginsel voor rekening komt van de werkgever, zodat de werkgever het loon moet doorbetalen. Een werkgever kan zich niet eenzijdig onttrekken aan de loonbetalingsverplichting, ook niet indien het gedrag van de werknemer grond voor schorsing oplevert. Dit is slechts anders indien sprake is van een omstandigheid aan de zijde van de werknemer als gevolg waarvan de werkgever de werknemer niet in staat stelt zijn werkzaamheden te verrichten en die in de risicosfeer van de werknemer ligt.

 

Een uitgebreide toelichting vindt u rechts op deze pagina.

 

Voor de gehele uitspraak van de Voorzieningenrechter Breda >