Schending van zorgplicht van vennootschap door gebrekkige informatievoorziening t.o.v. minderheidsaandeelhouder

27 juni 2016
 

Arnout Schennink en Anne Spaargaren schreven een wenk in Rechtspraak Ondernemingsrecht (RO) bij de uitspraak van de Ondernemingskamer van 5 januari 2016 inzake de vennootschap Deus Ex Machina B.V. In de wenk staat de schending van de zorgplicht van een vennootschap ten opzichte van een minderheidsaandeelhouder centraal.

 

Download de pdf hiernaast voor het artikel.