Schadevergoeding in het milieurecht

30 juni 2012
 
Het milieurecht kent verschillende regelingen op grond waarvan benadeelden van (rechtmatige) overheidsbesluiten aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.
 
In hun kroniek gepubliceerd in Overheid & Aansprakelijkheid bespreken Michael Klijnstra en Coen Geerdes de belangrijkste ontwikkelingen die zich in de periode 2008-2011 in het milieuaansprakelijkheidsrecht hebben afgetekend. Aan de orde komen onder meer de aansprakelijkheidsbepalingen uit de Wet milieubeheer, de Wabo, de Waterwet, de Ontgrondingenwet en de Boswet.