Samenloop erfpacht en huur

9 augustus 2012
 
In tal van gemeentes in Nederland wordt grond in erfpacht uitgegeven. Winkeliers en detailhandelorganisaties huren op hun beurt bedrijfsruimte van de erfpachter van de grond.
 
In het hier bijgevoegde artikel dat werd gepubliceerd in de HIP van augustus 2012, wordt gekeken naar de verschillen en overeenkomsten tussen erfpacht en huur en wordt er ingezoomd op twee specifieke situaties in geval van samenloop van erfpacht en huur, te weten de beëindiging van de erfpachtrelatie en de aanpassing van de tegenprestatie.