Samenhang als schild

16 april 2012
 
De kogel is door de kerk, de Hoge Raad heeft gesproken. Ook de huurder van een gebouwde onroerende zaak die huurder in samenhang met een hem in eigendom behorende bedrijfsruimte gebruikt, kan op grond van de connexiteitsregel aanspraak maken op de huurbescherming van artikel 7:290 BW en verder. Dit artikel van Jeroen Kist in Huurrecht in de Praktijk van april, beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en toepassingen van de connexiteitsregel met inbegrip van voornoemd arrest van de Hoge raad.