Ruimte voor flexibel herbestemmen

6 augustus 2014
 
Hoewel de eerste tekenen van een economische opleving zich aandienen, kunnen we in Nederland voorlopig nog vooruit met de bestaande gebouwenvoorraad. De leegstand neemt immers nog steeds toe en vrijwel iedere vastgoedprofessional is er inmiddels van doordrongen dat het bestrijden van de leegstand de grote opgave is voor de komende jaren. Deze opgave is zeker ook voelbaar bij gemeenten. Waar zij in het verleden de concurrentie met elkaar aangingen bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen,
verplaatst deze strijd zich naar het aantrekken van initiatiefnemers die leegstaande gebouwen en gebieden herontwikkelen, om steden en dorpen van hun ‘rotte kiezen’ te verlossen. Voor gemeenten ligt er een belangrijke uitdaging om initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten goed te faciliteren. In dit artikel in ‘Bouwregels in de praktijk’ behandelt de NRP werkgroep wet- en regelgeving, waarvan Michael Klijnstra onderdeel uitmaakt, praktijkvoorbeelden en is een aantal adviezen gedestilleerd die breed toepasbaar zijn voor overheden die betrokken zijn bij een herbestemming.