Vastgoednieuws juli 2012

8 juli 2012
 
Taco de Lange en zijn mede-auteur mevrouw mr.drs. A. van Dijk geven in de hierbij gevoegde rubriek toelichtingen bij besluiten die in de maand juni 2012 zijn genomen over de volgende onderwerpen:
 
 1. Besluit hypotheekrenteaftrek buitenlandse eigen woning
 2. Wetsvoorstel inzake onroerendezaaklichamen is ingetrokken
 3. Plaatsing van preferente aandelen in onroerendezaaklichaam 
 4. Waardering onroerende zaak inclusief of exclusief BTW
 5.  Formele aspecten rondom de WOZ-beschikking
 6. Beantwoording vragen erfbelasting over een niet verkochte woning
 7. Wetsvoorstel voor hardere aanpak witteboordencriminaliteit
 8. Reactie kabinet op plannen bouwteam
 9. Ook advocaten buiten Den Haag mogen procederen voor de Hoge Raad
 10. Verlaging wettelijke rente, heffingsrente en invorderingsrente per 1 juli 2012
 11. Nieuwe regels maxima buitengerechtelijke incassokosten
 12. Uitstel regeling woningen onder hoogspanningsverbindingen
 13. Besparing van bijna € 1 miljard door afschaffen onnodige regels
 14. Vijftien procent subsidie voor zonnepanelen
 15. Voortgangsrapport Crisis- en herstelwet
 
Deze rubriek werd gepubliceerd in Vastgoednieuws van juli 2012.