Richtinggevende btw-jurisprudentie vastgoed

21 maart 2013
 
Sinds de invoering van de btw, thans bijna 45 jaar geleden, verscheen niet eerder zoveel richtinggevende jurisprudentie met betrekking tot vastgoed als de afgelopen vier jaar. Verschillende arresten hebben de Nederlandse btw-praktijk inzake vastgoed ingrijpend veranderd.