Reorganiseren zonder OR

14 april 2014
 
​Hoewel iedere organisatie met vijftig werknemers of meer wettelijk verplicht is om een OR in te stellen, heeft zo’n 25% toch geen ondernemingsraad. Dat is niet slim, want zodra de organisatie in een nijpende situatie komt, is medezeggenschap toch echt de eerste hulp bij ‘ongelukken’.
Want wat gebeurt er als de bestuurder wil reorganiseren?
Moet hij dan eerst een OR instellen of heeft hij pardon om
de reorganisatie naar eigen wens te regelen? Hierbij vindt u het gehele artikel van Floor Damen dat werd gepubliceerd in OR Rendement van april 2014.