Rendementsverbetering steeds vaker doorslaggevend bij opzegging van verhuurder

14 juli 2014
 
​Bij 290-bedrijfsruimte geniet de huurder vergaande (termijn-)bescherming doordat er slechts limitatieve opzeggingsgronden zijn. Een van deze opzeggingsgronden kent een eigen dynamiek omdat de rechter de opzegging van de verhuurder beoordeelt aan de hand van de wederzijdse belangen. In dit artikel van Michiel de Wit en Vincent Boumans in Tijdschrift Huurrecht in Praktijk, wordt geanalyseerd welke tendens zichtbaar is in de rechtspraak bij een dergelijke belangenafweging. Dit kan houvast bieden in bestaande en toekomstige beeindigingprocedures.