Heeft een aanbiedingsbrief met een bijgevoegd antwoordformulier te gelden als een voldoende bepaald aanbod in de zin van art. 6:217 BW?

17 februari 2015
 
Arnout Schennink en Anne Spaargaren schreven een 'wenk' in Rechtspraak Contactenrecht (RCR) bij een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam op 28 oktober 2014. Centaal staat de vraag 'Heeft een aanbiedingsbrief met een bijgevoegd antwoordformulier te gelden als een voldoende bepaald aanbod in de zin van art. 6:217 BW?'