Procesrechtelijke consequenties van faillietverklaring

10 juni 2015
 
Indien een partij failliet wordt verklaard, heeft dat gevolgen voor eventuele procedures waarbij die partij betrokken is of nog betrokken zal raken. Die gevolgen worden geregeld in de artikelen 25 tot en met 31 en 36 van de Faillissementswet (Fw). De daar neergelegde regeling is lastig leesbaar, weinig systematisch en is in de loop der jaren veelvuldig onderwerp van discussie geweest, zowel in procedures als in de literatuur. Mattias Kik bespreekt aan de hand van een recent arrest deze regeling in Tijdschrift Huurrecht in Praktijk.