Presentatie Arbeidsrecht Seminar Herstructurering

8 oktober 2013
 

Op 8 oktober 2013 organiseerde de sectie Arbeidsrecht van Lexence een seminar over de actualiteiten omtrent bedrijfseconomisch ontslag. Tijdens dit seminar werd ingegaan op de arbeidsrechtelijke do's en don'ts van een reorganisatie, bijvoorbeeld met betrekking tot de ondernemingsraad en vakbonden, het sociaal plan en het ontslagtraject. De presentatie was in handen van Floor Damen, arbeidsrechtadvocaat bij Lexence.

 

Verder heeft Mathijs Bouman zijn licht laten schijnen op de Nederlandse economie en in het bijzonder op de miljoenennota die op Prinsjesdag is gepresenteerd. Hij is vooral ingegaan op de gevolgen die werkgevers zullen ondervinden van die miljoenennota.