Partiële ontbinding van de huurovereenkomst door de huurder

24 december 2014
 
​In het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte schrijft Jeroen Kist (Lexence) over de (partiële) ontbinding van de huurovereenkomst door huurder. Hoe verhoudt art. 7:207 BW zich tot een reguliere ontbinding op grond van art. 6:265 BW en verder? Dit artikel behandelt de verschillen en de overeenkomsten en inventariseert risico's, waarmee huurder en verhuurder worden geconfronteerd.