Overnamejargon laat vaak onbedoeld ruimte voor interpretatie open

15 juli 2003
 

In dit artikel passeert een aantal algemene civielrechtelijke aspecten van het overnameproces de revue, in het bijzonder met betrekking tot intentieverklaringen en garanties. Opvallend is dat in de overnamepraktijk vaak gebruik wordt gemaakt van termen die naar Nederlands recht geen eenduidige juridische betekenis hebben. Deze onduidelijkheid wordt nog versterkt door het klakkeloos overnemen vaan Angelsaksisch jargon in contracten waarop Nederlands recht van toepasselijk is.

 

Luc Habets signaleert een aantal van deze onduidelijkheden en geeft aan welke betekenissen en uitleg dit soort termen kunnen hebben.

 

Het hierbij gevoegde artikel werd gepubliceerd in het Fiscaal Praktijkblad van 15 juli 2003.