Overheidsaanpak leegstand winkels en kantoren

23 juni 2013
 
Het aanpakken van winkel- en kantorenleegstand is in veel gebieden een urgent maatschappelijk en politiek agendapunt. Hoewel de besluitvorming over het aanpakken van winkel- en kantorenleegstand veelal op gemeentelijk niveau plaatsvindt, is de invloed van de regio en de provincie inmiddels niet meer weg te denken. Michael Klijnstra heeft een artikel geschreven over het juridisch intrumentarium dat de wetgever heeft ontwikkeld en de hierdoor ontstane invloed van de provincie op de aanpak van de winkel- en kantorenleegstand binnen gemeenten.