Overgang van onderneming als gevolg van aanbesteding in de zorg

21 februari 2014
 
Het kabinet Rutte II wil de oplopende kosten van zorg en welzijn tegengaan. In het regeerakkoord is een groot aantal maatregelen aangekondigd om dit te bereiken. Zo zal onder andere de rol van gemeenten groter worden. Zij zullen namelijk verantwoordelijk worden gesteld voor het beleid op het gebied van zorg en welzijn en de uitvoering ervan. Het is al duidelijk dat deze veranderingen leiden tot bezuinigingen en grootschalige reorganisaties (naar verluidt zullen 57.000 tot 120.000 banen in de zorg verdwijnen, aldus het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, augustus 2013).
 
De zorgmarkt verandert nu in een markt waarin spelers elkaar verdringen. Van zorgorganisaties wordt onder deze omstandigheden verwacht dat zij zo flexibel mogelijk werken. Dit geldt ook voor aanbestedingen. Gemeenten zullen namelijk via aanbestedingen ‘het werk verdelen’. Hierbij zijn bijvoorbeeld niet alleen de prijs, kwaliteit van zorg en de organisatie van belang, maar ook de wetten over overgang van onderneming. De kantonrechter in Nijmegen heeft laatst een uitspraak gedaan in een zaak tussen een thuiszorgorganisatie en de gemeente. De thuiszorgorganisatie ‘won’ de opdracht maar werd vervolgens geconfronteerd met de gevolgen van de Wet overgang onderneming (ECLI:NL:RBGEL:2013:4382). Waren zij verplicht alle betrokken werknemers van de verliezende thuiszorgorganisatie over te nemen?
 
In dit artikel in VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) werken Mark Keuss en Frank ter Huurne deze zaak verder uit en geven ze een uitleg over de Wet overgang onderneming en de gevolgen ervan.