Over de (on)mogelijkheden van de rechtzoekende vastgoedeigenaar

21 juni 2013
 
De leegstand in kantoren- en winkelvastgoed is historisch hoog. Eigenaren/verhuurders van bestaand vastgoed zullen zich daarom eerder dan voorheen gedwongen zien zich te verzetten tegen plannen voor de bouw van nieuwe kantoor- of winkelruimte.
Er kan met succes een bestuursrechtelijke procedure tegen deze ontwikkelingen gevolgd worden. Hieraan zijn wel een tweetal voorwaarden verbonden: de bezwaarmaker moet belanghebbende zijn en er moet worden voldaan aan het relativiteitsbeginsel. Aike Kamphuis & Marita Blomaard lichten beide voorwaarden toe in bijgevoegd artikel.