Oudercommissie: invloed bij ontslag

5 december 2013
 
Uit jurisprudentie blijkt dat een oudercommissie wel degelijk adviesrecht heeft bij een reorganisatie waarbij een aantal beroepskrachten ontslagen wordt. Ouders hebben namelijk adviesrecht bij een verantwoorde opvang, en die kan wel eens in het geding komen bij grootschalig ontslag. In bijgevoegd atikel in Management Kinderopvang legt Eline Bouma uit wanneer de oudercommissie een adviesrecht heeft inzake een voorgenomen reorganisatie.