Oproep aandeelhoudersvergadering genoteerde vennootschap uitsluitend elektronisch?

1 oktober 2009
 
Per 1 juli 2009 heeft NYSE Euronext Amsterdam de OPC- en dagbladadvertentieplicht uit het Algemeen Reglement geschrapt. De vraag is in hoeverre de genoteerde vennootschap die advertenties daadwerkelijk achterwege kan laten bij de oproeping tot de vergadering van aandeelhouders.
 
Jurjen Mos geeft in het Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur een analyse van de huidige en de toekomstige regeling.