Ook persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder zonder persoonlijk ernstig verwijtbaar handelen

15 januari 2013
 
De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 23 november 2012 (HR 23 november 2012, RvdW 2012/1473) geoordeeld dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan zijn, als hij in strijd handelt met een op hem persoonlijk rustende zorgvuldigheidsnorm. In dat geval gelden de gewone regels van onrechtmatige daad en is niet vereist dat een bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Dit geldt ook als de vennootschap voor hetzelfde handelen aansprakelijk is.
 
Het ging in dit arrest om een bestuurder van een besloten vennootschap die zich richt op het bemiddelen tussen kopers en verkopers van onroerend goed aan de Costa Blanca in Spanje. De bestuurder kwam in contact met een echtpaar uit Nederland dat graag een tweede huis wilde kopen in Spanje. Het echtpaar is naar Spanje afgereisd om een half afgebouwde villa te bezichtigen en besloot de villa te kopen. Voordat de koop van de villa plaatsvond, was de bestuurder op de hoogte van problemen met de bouwvergunningen van het project waartoe de villa behoorde en het gerucht dat de gemeente een afbraakplicht had afgekondigd ten aanzien van illegaal gebouwde villa’s zonder bouwvergunning. Enkele weken na de koop van de villa verneemt het echtpaar dat hun villa is afgebroken omdat er geen bouwvergunning voor de bouw was verleend. Het echtpaar heeft de bestuurder en de vennootschap beiden aansprakelijk gesteld voor de geleden schade, omdat de vennootschap en bestuurder onrechtmatig hebben gehandeld door het echtpaar niet mede te delen dat de villa’s illegaal gebouwd waren en er een risico bestond op sloop.