Onzekerheid bij doorstart vergroot

8 augustus 2010
 
Bij een doorstart liggen er voor de doorstarter en de werknemer zowel kansen als bedreigingen.
 
De kans voor de werknemer is natuurlijk dat hij zijn baan behoudt; voor de ondernemer natuurlijk de kans om de failliete onderneming die hij voor een prikkie heeft gekocht, weer rendabel te maken. Recente jurisprudentie maakt doorstart uit faillissement echter moeilijker, waarvan vooral oudere werknemers de dupe zijn.

 

Lees hier het artikel van Floor Damen uit Loonzaken 2010, nr. 8.