Ontslagrecht wijzigt mogelijk ingrijpend

5 september 2013
 

De kinderopvang heeft te maken met bezuinigingen en daardoor met faillissementen en reorganisaties. Veel organisaties ontkomen niet meer aan gedwongen ontslag. In het op 11 april 2013 gesloten sociaal akkoord roepen sociale partners het kabinet op duurzaam te investeren in de kinderopvangbranche. Anderzijds worden maatregelen voorgesteld om het ontslagrecht te moderniseren en de ‘doorgeschoten flexibiliteit’ van arbeidsrelaties aan banden te leggen. De vraag is echter of deze maatregelen ervoor zullen zorgen dat het aantal faillissementen in de kinderopvangbranche zal afnemen.

 

In dit artikel in 'Management Kinderopvang' licht Eline Bouma de belangrijkste arbeidsrechtelijke maatregelen uit het sociaal akkoord toe en de gevolgen daarvan voor de kinderopvangbranche.