Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen?

16 juli 2013
 

Ontslag wegens fraude is geen sinecure. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan indien de werkgever een onzorgvuldig of buitenproportioneel onderzoek heeft ingesteld of indien het ontslag op staande voet niet onverwijld (na het onderzoek) is gegeven. Ook vormen schorsing tijdens onderzoek en de hoorplicht een bron van procedures. In dit artikel in Tijdschrijft Arbeidsrechtpraktijk (TAP) behandelen Mark Keuss en Frank ter Huurne de (procedurele) valkuilen die voorkomen bij ontslag wegens fraude, wordt inzicht gegeven in de juridische positie van de werkgever en de betrokken werknemer en op basis van de jurisprudentie duidelijk gemaakt hoe rechters met ontslag wegens fraude omgaan.