Onbehoorlijke taakvervulling bestuur vanwege te late publicatie jaarrekening

10 oktober 2013
 
De jaarrekening van een vennootschap moet 13 maanden na afloop van het boekjaar gepubliceerd worden. Gebeurt dat niet en gaat de vennootschap failliet, dan staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, wat uiteindelijk tot aansprakelijkheid van het bestuur kan leiden voor het tekort in de boedel. Als het overschrijden van de publicatietermijn een onbelangrijk verzuim is, dan levert deze overschrijding geen onbehoorlijke taakvervulling op en kan het bestuur aan aansprakelijkheid ontkomen. Maar wat is een onbelangrijk verzuim?