Nieuwe maatregelen voor de woningmarkt

3 november 2014
 
​Voor 2015 heeft het kabinet een aantal maatregelen aangekondigd die ook gevolgen hebben voor huurwoningen. De belangrijkste maatregelen voor de huurwoningmarkt vindt u in dit artikel op een rij.

Nederlandse huurwoningen mogen zich verheugen in de belangstelling van (internationale) beleggers. Die belangstelling wordt onder andere verklaard door het feit dat er geen of althans nauwelijks leegstand is, huurwoningen een stabiele huurstroom genereren en banken bereid zijn te financieren. Een andere factor is de verwachting dat er in Nederland op termijn een groot tekort aan woningen zal ontstaan. Een groot gedeelte van deze woningen bestaat uit sociale huurwoningen, waarvan de huurprijs wordt vastgesteld aan de hand van het woningwaarderingsstelsel ('puntensysteem').
 
Maatregelen 2015
Verhoging verhuurdersheffing
De verhuurdersheffing wordt verhoogd van 1.165 miljoen euro in 2014 naar 1.355 miljoen euro in 2015. De verhuurdersheffing is van toepassing op verhuurders (woningcorporaties en particuliere verhuurders) die meer dan 10 sociale huurwoningen (zelfstandige woonruimte) verhuren. Deze verhuurders moeten een heffing over de waarde van de huurwoningen voldoen, echter uitsluitend voor huurwoningen waarvan de huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelstel niet hoger is dan € 699,48 per maand (prijspeil 2014).
Aanpassing woningwaarderingsstelsel
De huurprijs van niet-geliberaliseerde woonruimte wordt berekend aan de hand van het woningwaarderingsstelsel. Het woningwaarderingsstelsel wordt aangepast: de WOZ-waarde gaat zwaarder meewegen. Het huidige woningwaarderingsstelsel ziet hoofdzakelijk op oppervlakte en voorzieningenniveau. Door de WOZ-waarde te betrekken bij het 'puntensysteem' geeft de huurprijs de lokale marksituatie beter weer. Ook wordt investeren in nieuwe huurwoningen op deze wijze aantrekkelijker.
 
De wettelijke mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten worden vergroot. Concreet moet daarbij worden gedacht aan een aanpassing van de Leegstandwet zodat ook woningen, die te huur worden aangeboden, op grond van de Leegstandwet kunnen worden verhuurd. Een andere mogelijkheid voor tijdelijke huurcontracten is de huurovereenkomst voor woonruimte voor bepaalde tijd. Onder het huidige recht is de algemene regel dat huurovereenkomsten voor woonruimte voor onbepaalde tijd lopen.
De liberalisatiegrens voor huurwoningen wordt 3 jaar lang bevroren.
 
Wij zullen u via deze nieuwsbrief uiteraard op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen.