Nieuwe maatregelen om de vastgoedmarkt uit het slop te helpen

24 september 2012
 
Besluit voor de bühne. De staatssecretaris anticipeert op wijziging door de wetgever met een sigaar uit eigen doos: op 3 september jl. is het besluit van de staatssecretaris van Financiën (portefeuille belastingen) over de verruiming van de termijn voor onbelaste doorverkoop van onroerende zaken bekend gemaakt in de Staatscourant.
 
Achtergrond
Op grond van artikel 13, eerste lid van de Wet op de belastingen van rechtsverkeer is een voorziening opgenomen voor de doorverkoop van dezelfde onroerende zaak aan een ander binnen zes maanden na de verkrijger. De regeling is niet alleen van toepassing op woningen. De wet spreekt immers van onroerende zaken. De verkrijger is alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over de meerwaarde van de onroerende zaak. Zoals bekend en overigens ook dagelijks in verschillende media te lezen, zien of beluisteren stagneert de vastgoedmarkt. Tal van oorzaken zijn aan te wijzen. Denk onder andere aan de rol van kredietverstrekkers; de onzekerheid over de toekomst in het algemeen en in het bijzonder de toekomst/houdbaarheid van de hypotheekrenteaftrek in haar huidige vorm. Om de stagnerende vastgoed markt weer in beweging te krijgen heeft de staatssecretaris eerder al de overdrachtsbelasting verlaagd.
 
Meer over dit onderwerp kunt u vinden in het hierbij gevoegde artikel. Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jeroen Kist.