Nederlandse Franchise Code onevenwichtig en voer voor geschillen

30 september 2015
 

Op verzoek van minister Kamp (Economische Zaken) heeft een schrijfcommissie op 16 juni 2015 een concept voor de Nederlandse Franchise Code gepresenteerd en vervolgens ter consultatie voorgelegd.

 

Naar de mening van Timo Jansen (partner litigation) is de Nederlandse Franchise Code echter onevenwichtig en zal de code wegens het groot aantal open normen juist tot meer geschillen leiden.

 

Franchise is een veel gebruikt business model. In Nederland zijn er ruim 700 franchiseformules en 32.000 franchisevestigingen. Wegens een aantal incidenten binnen de franchisesector is op verzoek van minister Kamp (Economische Zaken) op 16 juni 2015 de concept Nederlandse Franchise Code gepresenteerd en vervolgens ter consultatie voorgelegd.

 

De Nederlandse Franchise Code beoogt, aldus de inleiding daarvan, te beschrijven wat van franchisegevers en franchisenemers in hun gezamenlijke ondernemingspraktijk wordt verwacht. Volgens de opstellers zou de Nederlandse Franchise Code duidelijk aangeven hoe partijen over en weer rekening dienen te houden met elkaars belangen.

 

Timo Jansen (partner litigation) heeft namens Lexence een reactie ingediend op de Nederlandse Franchise Code. Naar zijn mening is de Nederlandse Franchise Code onevenwichtig en zal deze wegens het groot aantal open normen naar verwachting juist voer zijn voor meer geschillen. Nu de code beoogde door duidelijkheid te scheppen geschillen te voorkomen schiet deze haar doel voorbij.

 

Naar aanleiding van de reacties op de consultatieversie van de Nederlandse Franchise Code is op 3 september 2015 een aanvullende bijeenkomst over de code georganiseerd. Uitkomst van deze bijeenkomst is dat het proces van zelfregulering voorlopig wordt voortgezet en met dezelfde vertegenwoordigers namens de franchisenemers en franchisegevers verder zal worden gewerkt aan verbetering van de Nederlandse Franchise Code. Er wordt naar gestreefd om eind 2015 een definitieve versie van de Nederlandse Franchise Code aan minister Kamp te kunnen aanbieden.

 

Voor meer informatie over de Nederlandse Franchise Code, of vragen over (potentiële) franchisegeschillen, neem contact op met Timo Jansen.

Link consultatieversie Nederlandse Franchise Code:

http://www.nederlandsefranchisecode.nl/Nederlandse%20Franchise%20Code.pdf