Minister Asscher moet alle topsporters meer flexibiliteit bieden bij arbeidscontracten

25 oktober 2013
 

Asscher heeft recentelijk aangegeven dat de verplichting tot het aangaan van een vast contract niet zal gelden voor het betaalde voetbal, omdat deze sector uniek zou zijn.

 

In de topsport is de harde realiteit dat er maar één criterium geldt en dat is dat er gepresteerd moet worden. Blijven resultaten uit, dan is het einde verhaal en juist vanwege de onvoorspelbaarheid van het bereiken van resultaten worden telkens arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan. Hieraan moet de conclusie worden verbonden dat het betaalde voetbal binnen de topsport niet uniek is en Asscher de topsport in het geheel dient uit te zonderen van de (nieuwe) Flexwet. Hiernaast treft u het hele artikel van Frank ter Huurne in het Financieele Dagblad van zaterdag 26 oktober.