Michiel de Wit (be)schrijft klassieker

27 mei 2013
 
Hierbij vindt u het artikel van Michiel de Wit dat werd gepubliceerd in het tijdschrift Huurrecht in Praktijk ("HIP") van mei 2013. De HIP is een tijdschrift voor ieder die de belangrijkste ontwikkelingen binnen het huurrecht wil volgen, maar hier niet altijd de tijd voor heeft.
 
In de rubriek “HIP classics” worden belangrijke uitspraken in het huurrecht weer eens onder de aandacht gebracht. Het gaat telkens om een uitspraak die van grote betekenis is (geweest) voor het huurrecht. Steeds komt aan bod wat de aanleiding voor de procedure was, welke rechtsvraag ter beantwoording voorlag en of de uitspraak nog steeds relevant is.
 
In het bijgevoegde artikel behandelt Michiel het arrest van de Hoge Raad van 11 januari 2002, NJ 2003, 255 Schwarz/Gnjatovic over ontbinding bij schending van voortdurende (huur)verplichtingen.