Meld tijdig kostenverhogende omstandigheden

29 maart 2011
 
Niet zelden zal u zich als aannemer op een werk geconfronteerd zien met prijsstijgingen van bijvoorbeeld wegenbouwbitumen, gasolie of (beton)staal. Doet die situatie zich voor, dan heeft u jegens uw opdrachtgever mogelijk aanspraak op bijbetaling. Meld de prijsstijging tijdig aan uw opdrachtgever.
In dit artikel in Cobouw, 29-03-2011, behandelt Marc Houweling 'Meld tijdig kostenverhogende omstandigheden.'