M.e.r. bekentenissen

10 november 2011
 

Eigenlijk is milieueffectrapportage heel vanzelfsprekend. Zeker voor een jurist die zich tijdens zijn studie, wetenschappelijke carrière en in de advocatuur met het bestuurs- en milieurecht heeft beziggehouden.

 

De spil van het vak is het besluit van een bestuursorgaan. Of je opkomt voor de belangen van laatstgenoemde, de vergunninghouder of derdebelanghebbende, het draait om het nemen van een goed besluit.

 

Hiernaast vindt u het artikel van Michael Klijnstra dat werd gepubliceerd in ROM-2,5 jaar milieueffectrapportage van november 2011.​