Liberalisatiegrens huurwoningen aangepast, inflatoire huurverhoging en mogelijk inkomensafhankelijke huurverhogingen per 1 juli 2013

15 januari 2013
 
De Minister stelt jaarlijks de liberalisatiegrens vast. Deze bedraagt voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 € 681,02. De huurprijs mag per 1 juli 2013 met 1,5% worden verhoogd. De voorgenomen inkomensafhankelijke huurverhogingen zouden per 1 juli a.s. moeten ingaan, maar onzeker is of de Tweede en Eerste Kamer met de wetsvoorstellen instemmen.