Lexence betrokken bij de Olympische Ambitie 2028

25 september 2012
 
Het ministerie van VROM heeft in mei 2010 de aftrap gegeven voor het ontwerp van een Olympische Hoofdstructuur, onderdeel van de Ruimtelijke ambitie van het Olympisch Plan 2028 met als doel dat Nederland in 2028 een land is met een goed leefklimaat, voldoende sportaccommodaties, en een goede mobiliteit, zodat eventuele organisatie van Olympische en Paralympische Spelen nog beter mogelijk is. Ferry van Schoonhoven is gevraagd zitting te nemen in de commissie die deze hoofdstructuur moet ontwerpen.
 
Toen Amsterdam in 1928 de Olympische Spelen organiseerde werd dat na afloop door Douglas MacArthur (voorzitter van het Amerikaans Olympisch Comité) ervaren als een model voor de toekomst. Wat Amsterdam 100 jaar later wil gaan doen is precies hetzelfde: een model zijn voor de toekomst, niet alleen voor de sport, niet alleen voor Amsterdam maar vooral voor heel Nederland. “Dit is een fantastische ambitie”, aldus Ferry . “Het is een eer om gevraagd te worden deel uit te maken van deze ambitie”.
 
De Olympische gedachte heeft de tand des tijds doorstaan. Ook nu worden miljarden mensen geïnspireerd door de Spelen. London, 2012 is het laatste fraaie voorbeeld daarvan. De organisatie lijkt geenszins meer op wat die 100 jaar geleden was. Het is naast een sport- tevens een mediaspektakel geworden. Maar anders dan bij bijvoorbeeld de wereldkampioenschappen voetbal zit er nog steeds een duidelijk idealisme in de Spelen. "De Olympische Gedachte betekent echt iets, maar probeer het niet te omschrijven" glimlacht Ferry.
 
In de bijlage kunt u meer lezen over dit project en de rol van Lexence.