Leegstandschade van verhuurder bij faillissement van huurder

14 mei 2014
 
​​De Hoge Raad heeft met twee recente arresten een lichte schokgolf veroorzaakt in de vastgoed- en bankwereld. Hij heeft zich in de het Romania-arrest en het Autodrome-arrest uitgelaten over de positie van de verhuurder en diens garant met betrekking tot de leegstandschade die de verhuurder heeft geleden als gevolg van het faillissement van de huurder. De term leegstandschade ziet in dit kader op de gederfde huurpenningen over de resterende looptijd van de huurovereenkomst. Lees de bijdrage van Vincent Boumans uit Huurrecht in de Praktijk.