Kruimelafwijking van het bestemmingsplan

17 april 2012
 
Ook kleine afwijkingen van het bestemmingsplan motiveren!
Een populaire mogelijkheid om van een bestemmingsplan af te wijken is de regeling die door het leven gaat als de "kruimelgevallenregeling". In het Besluit omgevingsrecht is een lijst opgenomen van gevallen, waarin een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan kan worden verleend.  Voorbeelden zijn "kleine activiteiten"als dakkapellen, dakopbouwen en antenne-installaties. Ook bepaalde gebruikswijzigingen van bouwwerken, het toestaan van evenementen èn het onder voorwaarden permanent bewonen van recreatiewoningen vallen onder de regeling.
Hiernaast vindt u de rubriek van Michael Klijnstra die werd opgenomen in ROmagazine van april 2012.