Kostenverhogende omstandigheden 28 maart 2011

28 maart 2011
 

Niet zelden zal u zich als aannemer op een werk geconfronteerd zien met prijsstijgingen van bijvoorbeeld wegenbouwbitumen, gasolie of (beton)staal. Doet die situatie zich voor, dan heeft u jegens uw opdrachtgever mogelijk aanspraak op bijbetaling. Meld de prijsstijging tijdig aan uw opdrachtgever.

In dit artikel in Bouw & Aanbesteding, 28 maart 2011, behandelt Marc Houweling 'Kostenverhogende omstandigheden'.