Klagen tegen projecten niet meer zo gemakkelijk

16 januari 2013
 
De procedure bij de bestuursrechter is sinds 1 januari zonder veel ruchtbaarheid gewijzigd, met mogelijk grote gevolgen voor de uitkomst ervan. Tegenstanders van overheidsbesluiten kunnen in beroep alleen nog met succes argumenten aanvoeren die betrekking hebben op hun eigen belangen. Dit relativiteitsbeginsel geldt vanaf deze datum voor het gehele bestuursrecht. Vooral in het omgevingsrecht zullen de gevolgen zichtbaar worden.
 
Aike Kamphuis licht e.e.a. toe in het hierbij gevoegde artikel dat werd gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 16 januari 2013.