Kasteel Hoensbroek

3 maart 2015
 
In elke aflevering van HIP wordt een klassieker uit het huurrecht besproken. Het gaat steeds om een uitspraak die van grote betekenis is (geweest) voor het huurrecht. Telkens komt aan bod wat de aanleiding voor de procedure was, welke rechtsvraag ter beantwoording voor lag en of de uitspraak nog steeds relevant is. In deze aflevering wordt het arrest van de Hoge Raad van 26 februari 1994, ECLI:NL:HR:1993:ZC0889, NJ1993, 581 behandeld over de gemengde overeenkomst.