Kantonrechter, wilt u even kwalificeren?

27 januari 2017
 
​Het is voor partijen die een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte aangaan niet altijd duidelijk onder welk huurregime die overeenkomst valt: het 290-regime (artikel 7:290 tot en met 7:310 Burgerlijk Wetboek) of het 230a-regime (artikel 7:230a BW). Beide regimes verschillen flink van elkaar. Bijvoorbeeld ten aanzien van de (voor 290-bedrijfsruimte dwingendrechtelijke) bepalingen, aangaande de opzegging en de huurprijsaanpassing. Lotte Dröge schreef hierover een artikel in Cobouw. Download de pdf hiernaast voor dit artikel.