Jurisprudentie en actualiteitenoverzicht 2016 (civiel recht)

6 maart 2017
 
​​De Hoge Raad heeft gedurende 2016 meerdere relevante uitspraken gedaan over de vastgoedpraktijk. In dit artikel in het tijdschrift Vastgoed Fiscaal & Civiel (hiernaast te downloaden) worden enkele behandeld door Jan Hockx en Stephan Westera.
 
De uitspraken gaan over een oude boerderij met vele gebreken en bodemverontreiniging, een andere boerderij met een agrarische in plaats van woonbestemming, de situatie dat een bouwer failliet gaat en de curator de met consumenten gesloten (koop/)aannemingsovereenkomsten voor een nieuwe woning niet gestand doet, de herziening van de canon en de algemene erfpachtbepalingen bij Amsterdamse erfpachten, een boetebeding in algemene voorwaarden bij een huurovereenkomst, aan wie het verzekeringsgeld toebehoort bij een in appartementsrechten gesplitst gebouw, voorwaardelijke eigendomsrecht in faillissement en de uitleg van een rentebeding in de hypotheekakte. Ter afsluiting wordt de nieuwe wet huurkoop van onroerende zaken behandeld.